Типовий акт договір

Клієнт (ТОВ)  , далі зветься як «Замовник», з однієї сторони, і Дезінфектор (ФІО) , і зветься далі як «Виконавець», з іншої сторони, а разом звуться як «Сторони», склали і підписали даний Акт-Договір по наданню послуг про нижче написаному:

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА .

Виконавець, на основі проведеного первинного огляду Об’єкту, який знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Довженка будинок 18 площою 80 кв.м зобов’язується виконати Замовнику послуги по  Дезинсекції Замовник зобов’язується прийняти і оплатити дані послуги.

Первинний огляд Об’єкта  показав наявність:

Ступінь зараження Об’єкта:

Виконавцем були наданні такі послуги: 

2.                                                                                 Права і обов’язки замовника:

2.2 Замовник забов’язується дотримуватися наступних санітарних правил:

2.2.1 На протязі 30 днів після проведення обробки не прибирати препарат із дверей, плінтусів, задніх стінок холодильника, шаф, постелів, матраців, стін;

2.2.2 Не допускається контакт препарата із дітьми і хатніми тваринами;

2.2.3 Виконати рекомендації Виконавця по дотриманю санітарного режиму Об’єкту що би уникнути повторного зараження.

2.2.4 Замовник попереджений про токсичність препарату . Виконавець не несе відповідальності за порушення Замовником своїх обов’язків, правил безпеки і виникнення алергічних реакцій;

2.2.5 Замовник забов’язується виконати всі приписи Виконавця.

2.3 Замовник не несе відповідальність за достовірність представлених даних про площу, забудови і прилеглі території, які входять в склад Об’єкту . У випадку встановлення при огляді надлишків площ або підвищеної ступені санітарного зараження Об’єкта, Замовником проводиться доплата із прейскуранта ФОП Мар’яніч ВД.

2.4 У випадку не виконання Замовником санітарних правил Виконавець не несе відповідальність за ефективність заходів.

  1. Права і обов’язки Виконавця:

3.1 Виконавець не несе відповідальність за збитки майну, нанесений в результаті проведення робіт, в випадку ненадлежного виконання Замовником пункту 2 данного Договору.

3.2 Виконавець в праві в одностороньому порядку розірвати Договір в випадку не коректної поведінки Замовника, включаючи не цензурну лексику, погрози, і встановлення перешкод для виконання робіт, також образу честі і гідності Виконавця.

  1. Загальні положення і Гарантія:

4.1 ФОП Мар”яніч ВД а також працівники першого, здійснюють контроль за якістю наданих послуг Виконавцем. При винекнені претензій і необхідності здійснити Гарантійні обробки звертайтесь за телефоном _098 519 53 77

4.2 Гарантійний термін на надані послуги складає ________________________ з дати проведення обробки і може бути проведений не раніше ніж через _______ днів. Повторний виїзд в період гарантії здійснюється при наявності живих /комах/гризунів/мікроорганізмів/запахів, щодо яких Виконавцем проводилась обробка на протязі 7 днів з моменту претензій Замовником. Даний виїзд здійснюється в період всього гарантійного терміну але при цему Замовник зобов’язується компенсувати вартість препаратів і інших матеріалів.

.4.3 В гарантійному обслуговувані може бути відмовлено, якщо буде встановлено, що Замовником порушувалось його обов’язки по даному Акту – Договору, або встановлено, що джерело зараження знаходиться не на території Замовника, а також частичної обробки преміщиння.

4.4 В випадку здійснення виклика Дезінфектора без замовлення послуг Замовник оплачує Моніторинг в розмірі 350 грн (триста п’ятдесят ) гривень.

4.5 Будь яка домовленість між Сторонами, яка несе за собою нові обставини, не передбачені даним Договором, вважається недійсною, якщо вона не підтверджена Сторонами в письмові формі і в виді додаткової згоди.

4.6 Всі конфлікти між Сторонами розрішаються в судовому порядку. Обов’язковий досудовий порядок врегулювання. Час розгляду складає 10 календарних днів з моменту отримання.

4.7. Данний договір підписаний в двух екземплярах, по одному в Виконавця і Замовника.

4.8 Данний договір складено на двох сторінках

4.9 Грошові кошти за послуги Виконавця передаються в момент підписання Акта – Договора.

Вище вказані послуги були надані Виконавцем своєчасно в необхідному об’ємі і належної якості.

Замовник претензій по об’єму, якості, вартості і терміну надання послуг не має.